1. Postanowienia ogólne.
a) Regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.ZeSmakiem.com
b) Sprzedawcą jest firma www.ZeSmakiem.com Adam Kłosiński z siedzibą w Nowej Tuchorzy 12, 64-232 Tuchorza
NIP 923-152-19-56 REGON 301969001;
c) W ofercie podane są ceny brutto.
2. Dokonywanie zakupów, płatności i dostawa.
a) W myśl art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność
rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
b)Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy w ustalonych z
kupującym godzinach;
c) Klienci dokonujący zakupu na odległość (z wysyłką) proszeni są o podanie danych adresowych i numeru
telefonu kontaktowego,
d) koszt dostawy - dla wielu przedmiotów liczony jest raz (najwyższy),
e) termin realizacji - zazwyczaj:
do 5 dni roboczych.
3.Wszystkie obrazy i fotozegary zamawiane w sklepie www.ZeSmakiem.com będą produktami spersonalizowanymi.

Na tylnej części obrazu wydrukujemy Twoje imię i nazwisko/nazwę ozdobną czcionką Verdana

Odstąpienie od umowy: brak możliwości zwrotu towarów.
Czas na odstąpienie od umowy: - (brak możliwości zwrotu towarów).

Podstawa ograniczenia prawa do odstąpienia:
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Reklamacja
a) Reklamację proszę zgłosić na adres kontakt@zesmakiem.com
b) Do każdej reklamacji ustosunkujemy się możliwie szybko - maksymalnie do 14 dni.

Adres do wysyłki towarów związanych z reklamacją i zwrotami:
www.ZeSmakiem.com Adam Kłosiński
Nowa Tuchorza 12
64-232 Tuchorza
tel. 514-516-507
5. Poufność i ochrona prywatności.
a) Zabrania się kopiowania zdjęć bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.
b) Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a
każdy klient ma prawo do ich wglądu.
c) Dokładamy wszelkich starań odnośnie zachowania prywatności.
6. Postanowienia końcowe.
a) Klient ma prawo indywidualnej negocjacji postanowień/warunków/cen.
b) Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mogą zostać zastosowane przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego),
w stosunku do konsumentów również ustawy konsumenckie
c) Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania serwisu prosimy zgłaszać obsłudze.

Polityka prywatności

Przetwarzanie przez sklep internetowy danych klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.